Desktop movie
Mobile movie

Hållbar innovation

Vår vision är att vara världens bästa tillverkare av hydraulcylindrar genom en hållbar produktion. Korta ledtider och trygghet för kunden är ledord i vårt dagliga arbete.

ISO 9001 2015 RGB  AAA certifiering

Vattendrag i en skog
manniskor sitter i mote 1
man mater med intrument

Innovation möter expertis

Genom beslutsamhet hittar vi lösningar och ser motgångar som en chans att upptäcka nya möjligheter.

Din hydraulcylindertillverkare

Vi är ett företag i framkant. Vårt mål är att stå för de kortaste ledtiderna på marknaden. Vi levererar idag serietillverkade cylindrar för alla behov och områden. Allt från standardlösningar till kundanpassade modeller inom exempelvis industri, skogsmaskiner och fordon

gridpattern

Vi tillverkar alla typer av hydraulcylindrar

Från standard till det mest avancerade – vi har cylindern för dig

Inbyggda säkerhetsfunktioner för extra trygghet och prestanda

Helt skräddarsydda efter kundens behov och önskemål

Kontakta oss för mer information

skipp button
skipp button

Spirit of innovation

Vår förmåga är att omvandla kompetens och förnyelseanda till högkvalitativa hydraulcylindrar. Flexibilitet och effektivitet i produktionen ger oss möjlighet till snabba leveranser.

FAQ
sjo vid skog
kollegor tittar pa komponent
kvinna star framfor robot med mobil

Hållbar produktion

Vi vill ha ett samhälle där vi lever i balans med våra tillgångar och där energin är förnybar. Med stolthet tar vi ansvar för våra hydraulcylindrar och kvalitetssäkrar i flera led genom hela tillverkningsprocessen.

Detaljrik precision

Med hjälp av vår effektiva produktionsprocess kan vi producera och leverera kundunika hydraulcylindrar, samtidigt som vårt sortiment av standardmodeller täcker storleksområdet 25 mm till 200 mm i diameter. Vår kapacitet och leveranssäkerhet innebär en trygghet för dig som kund.

gridpattern

Vårt team

Våra kunniga medarbetare arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och utveckla skräddarsydda lösningar för produktutveckling och problemlösning. Långsiktiga relationer byggs genom god personlig service och rådgivning, där varje kunds behov tas om hand.

Kontakta oss

Lediga tjänster

CNC operatör
grupp med glada medarbetare
Hydralid Logo symbol

Adress

Änghagsgatan 13, SE-531 40, Lidköping

Hydralid Logo symbol

TELEFON

0510 48 54 60
Hydralid Logo symbol

Besök oss på

Linkedin
Filip Frojd

Filip Fröjd

VD/Försäljning
Henrik Blomqvist

HENRIK BLOMQVIST

Produktionschef
Ewa Grahn

Ewa Grahn

Kvalité/Miljö
Ida Roberthson Andersson

IDA ROBERTHSON Andersson

Systemansvarig
Jan Manitski

JAN MANITSKI

Konstruktör
Mattias Helt

Mattias Helt

Inköp/Operational excellence
Kim Norgaard

KIM NÖRGAARD

Inköp/beredning
Eva Appeltofft

Eva Appeltofft

Ekonomi
Maria Frojd

Maria Fröjd

Marknad/Kommunikation
Bernt Svensson

BERNT SVENSSON

Teknik/Underhåll
Dennis Svensson

Dennis Svensson

Produktionstekniker
Filip Frojd

Filip Fröjd

VD/Försäljning
Hydralid Logo symbol

Telefon

Maria Frojd

Maria Fröjd

Marknad/Kommunikation
Eva Appeltofft 1

Eva Appeltofft

Ekonomi
Hydralid Logo symbol

Ewa Grahn

Ewa Grahn

Kvalité/Miljö
Hydralid Logo symbol

Adress

Änghagsgatan 13, 531 40 Lidköping
Mattias Helt

Mattias Helt

Inköp/Operational excellence
Dennis Svensson

Dennis Svensson

Produktionstekniker
Jan Manitski

Jan Manitski

Konstruktör
Kim Norgaard

Kim Nörgaard

Inköp/Beredning
Maria Frojd

Henrik Blomqvist

Henrik Blomqvist

Produktionschef
Bernt Svensson

Bernt Svensson

Teknik/Underhåll
Ida Roberthson Andersson

Ida Roberthson Andersson

Systemansvarig
Hydralid Logo symbol

kartpil 1
Änghagsgatan 13
531 40, Lidköping
Hydralid logo
Hydralid logo tagline
gridpattern
Hydralid: kommunens lok
Effektivitet möter skräddarsydd service för korta ledtider
En stark värdegrund för framgång
Kraftfull brandskyddsutbildning

Hydralid: kommunens lok

Vi är stolta att meddela att Hydralid har utsetts som ett av ”kommunens lok” av Sveriges största kreditupplysningsföretag, Upplysningscentralen (UC). Denna utnämning är resultatet av noggrann bedömning baserad på flera faktorer som ger en tydlig och objektiv bild av vår företagsutveckling.

Hydralid: En pålitlig företagspartner

UC har granskat företag utifrån kriterier som inkluderar en verksamhetstid på över 10 år och en godkänd riskklass, i vårt fall en riskklassificering på 3-5. Vidare har de även tagit hänsyn till antalet anställda, soliditet, tillgångar, EBITDA-marginal, omsättning och rangordnat företagen baserat på tillväxt inom respektive nyckeltal.

Hydralid AB har uppnått en position som ”kommunens lok”. Detta är ett erkännande för vårt engagemang och våra prestationer inom näringslivet. Vårt fokus på långsiktig hållbarhet, stark finansiell ställning och tillväxt i de granskade nyckeltalen har varit avgörande för vår inverkan i branschen.

En nyckel för framgång

Det är viktigt att understryka att utan ett dedikerat team, vars främsta fokus är på våra kunder, skulle ingenting vara möjligt. Vårt team utgör kärnan i vår förmåga att uppnå framgång och leverera värde till våra kunder. Deras engagemang är av grundläggande betydelse för vår förmåga att etablera oss som en pålitlig och hållbar aktör inom vår bransch.

För mer detaljerad information om UC:s rapport och rangordningen, uppmanar vi er att ta del av den fullständiga rapporten på UC:s plattform.

hydralid lok

Vill du höra hur Hydralid kan hjälpa ditt företag? Kontakta oss idag!

Effektivitet möter skräddarsydd service för korta ledtider

I dagens snabbrörliga och konkurrensutsatta marknad är korta ledtider en avgörande faktor för företag som strävar efter att möta kundernas behov på snabb leverans. För oss på Hydralid är flexibilitet och effektivitet grundläggande principer i vår strävan efter att erbjuda korta ledtider till våra kunder. I detta blogginlägg kommer vi att utforska hur vi utnyttjar flexibilitet och effektivitet i vår produktion för att erbjuda korta leveranser till våra kunder.

Flexibilitet och effektivitet som grundstenar

Hydralid har alltid haft som mål att vara en pålitlig och snabb leverantör av hydraulcylindrar. För att uppnå detta har vi fokuserat på att bygga upp en produktionsprocess som bygger på flexibilitet och effektivitet. Genom att vara flexibla kan vi snabbt anpassa oss till olika kundkrav och produktionsbehov. Vi har investerat i modern utrustning och teknik som möjliggör snabbare tillverkning och hög precision. Genom att optimera vår produktion kan vi hantera höga volymer samtidigt som vi bibehåller korta ledtider.

Kundanpassade lösningar

Vi förstår vikten av att erbjuda skräddarsydda lösningar till våra kunder. Genom att vara flexibla i vår produktion kan vi anpassa oss till olika specifikationer och behov. Vi har etablerat starka samarbeten med våra kunder och involverar dem tidigt i processen för att säkerställa att våra produkter uppfyller deras exakta krav och förväntningar.

DSF9832

DSF9826

Fördelar för våra kunder

Våra korta ledtider ger våra kunder flera fördelar. För det första minskar de ledtiden mellan beställning och leverans, vilket hjälper dem att effektivisera sin verksamhet och minska onödiga fördröjningar. För det andra ger korta ledtider våra kunder möjlighet att agera snabbt på marknadens förändringar och möta efterfrågan i realtid. Detta kan ge våra kunder en konkurrensfördel och öka deras kundnöjdhet.

 

På Hydralid strävar vi alltid efter att vara den bästa möjliga partner för våra kunder. Genom att utnyttja flexibilitet och effektivitet i vår produktion kan vi erbjuda korta ledtider och möta våra kunders behov på kort leverans. Vi är stolta över vår framgångsrika strategi och ser fram emot att fortsätta erbjuda högkvalitativa hydraulcylindrar inom korta tidsramar.

En stark värdegrund för framgång

Vi på Hydralid tror på betydelsen av en stark värdegrund för att skapa och upprätthålla framgång inom vår verksamhet som hydraulcylindertillverkare. I detta blogginlägg kommer vi att utforska våra tre pelare som utgör vår värdegrund: Grit, Team och Spirit of Innovation. Dessa principer driver oss framåt och hjälper oss att leverera högkvalitativa tekniska produkter till våra kunder. Genom att stämma av våra idéer och beslut mot värdeordens mening, vet vi att vi gör rätt.

Grit: Beslutsamhet och Möjligheter:

På Hydralid är beslutsamhet en central del av vår företagskultur. Vi ser motgångar som möjligheter att upptäcka nya vägar och lösningar, vilket har skapat en miljö där utmaningar möts med energi och ihärdighet. Det ger oss förmågan att övervinna hinder och fortsätta utvecklas som företag. Genom att ha ”grit” som en del av vår värdegrund inspirerar vi våra medarbetare att ge sitt bästa och att alltid sträva efter framgång.

Team: Trygghet och Gemenskap:

Vi tror på kraften i att arbeta som ett team och skapa en arbetsmiljö där trygghet och gemenskap är grundläggande. Genom att främja en stark laganda och öppet kommunikationsflöde skapar vi en kultur av samarbete och ömsesidigt stöd. Med en stark och sammansvetsad arbetsstyrka kan vi arbeta mot gemensamma mål och uppnå resultat som sträcker sig långt bortom individuella insatser. Tillsammans är vi starkare och skapar långsiktig framgång för vårt företag.

Spirit of Innovation: Kompetens och Förnyelseanda:

Innovation är en nyckelfaktor för framgång inom vår bransch, och vi på Hydralid har en stark ”spirit of innovation”. Vi omvandlar vår kompetens och förnyelseanda till tekniska produkter som sätter standarden på marknaden. Genom att vara öppna för nya idéer och tidigt kontinuerligt söka efter förbättringar och nyskapande lösningar kan vi möta våra kunders behov på bästa möjliga sätt.

DSF9966 Redigera

På Hydralid är vår värdegrund grundläggande för allt vi gör. Genom att omfamna beslutsamhet, främja teamarbete och odla en stark ”spirit of innovation” kan vi fortsätta leverera högkvalitativa hydraulcylindrar och bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Vi är stolta över vår värdegrund och ser fram emot att fortsätta vår resa mot framgång tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Kraftfull brandskyddsutbildning

Igår genomförde vi en brandskyddsutbildning tillsammans med våra medarbetare. Vi hade förmånen att ha det ansedda företaget Brandprojektering som ledde utbildningen, med Marcus Nilsson som kunnig och erfaren instruktör.

På Hydralid förstår vi den betydelsen av att erbjuda en säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Brandsäkerhet är ett ämne som förtjänar vår yttersta uppmärksamhet och noggrannhet, eftersom det inte bara skyddar oss utan också säkrar våra värdefulla tillgångar och verksamhet.

brandskyddsutbildning hydralid

Bild 4

Varför prioriterar vi intern utbildning? Här är några övertygande skäl:

Stärker medarbetarna

Genom att erbjuda interna utbildningssessioner som brandskyddsutbildningen ger vi våra medarbetare möjlighet att ta en aktiv roll i sin egen säkerhet. Genom att ge dem kunskap och färdigheter som behövs för att hantera brandincidenter, bygger vi självförtroende och främjar en känsla av ansvar inom hela organisationen.

Snabb respons

I händelse av en brandkatastrof är varje sekund viktig. Utbildningen säkerställer att våra anställda är förberedda att agera snabbt och effektivt, vilket minimerar potentiella skador och risker. Genom att utbilda oss om brandskydd, utrymningsförfaranden och korrekt användning av brandsläckare stärker vi vår totala förmåga att hantera nödsituationer.

Bygga en säkerhetskultur

Genom att investera i utbildningar likt denna främjar vi en kultur av säkerhet inom Hydralid. Genom att prioritera våra anställdas välbefinnande visar vi vårt åtagande för deras personliga och professionella utveckling. Utbildningarna lyfter fram vår strävan att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla.

Stort tack till Brandprojektering och Marcus Nilsson för deras expertis och engagerande utbildning. Deras kunskap och erfarenhet har berikat oss och vår förståelse för brandsäkerhet och förebyggande åtgärder.

Läs mer om Hydralid här. 

FAQ

Funderar du på något särskilt? Här har vi samlat alla svar på de vanligaste frågorna vi får.

Produkter
Vad är Hydralids erbjudande?

Hydralids erbjudande är att tillgodose OEM-tillverkare med högkvalitativa hydraulcylindrar med korta ledtider och kostnadseffektiva processer.

I vilka mått finns era hydraulcylindrar?

Utöver kundunika hydraulcylindrar tillverkar vi cylindrar i storleksområdet 25 – 200 mm i diameter

Gör ni kundanpassade hydraulcylindrar?

Ja, vi specialiserar oss på att tillverka kundanpassade hydraulcylindrar. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att förstå deras specifika krav och önskemål för att kunna skapa en cylinder skräddarsydd för deras unika behov.

Vad är en hydraulcylinder?

En hydraulcylinder är en mekanisk komponent som används för att omvandla hydraulisk kraft till rörelse. Den består av en cylindrisk behållare, en kolvpådrivare och hydraulisk vätska. När vätskan strömmar in i cylindern, pressar den kolvpådrivaren framåt och skapar en linjär rörelse. Hydraulcylindrar används vanligtvis inom industriella applikationer för att producera kraftfull och precisionsstyrd rörelse.

Hur ser era ledtider ut?

Vår standardledtid är 4 veckor.

Har ni tillverkning av enbart en cylinder?

Nej, vi erbjuder endast serietillverkning.

Support
Vem kontaktar jag om jag är intresserad av att köpa era produkter?

Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande eller ringa oss för att ta en första kontakt om du är intresserad av att köpa våra produkter.

kontakt

Får jag en egen säljare?

Ja, vi tilldelar varje kund en dedikerad säljare som kommer att hjälpa dig genom hela processen från förfrågan till leverans.

Vad menar ni med hållbar produktion?

Med hållbar produktion menar vi att vi strävar efter att ta hållbara beslut i alla led i vår verksamhet, från investeringar till inköp och produktion. Detta inkluderar att minska påverkan på miljön, arbeta för socialt ansvarstagande och ha en positiv inverkan på samhället.

Service
Reparerar ni cylindrar?

Nej, vi arbetar endast med nytillverkning av hydraulcylindrar. Vi tillverkar högkvalitativa hydraulcylindrar enligt våra kunders specifika behov, men utför inte reparationer av befintliga cylindrar.

Söka jobb
Jag vill bli en del av ert team, hur gör jag?

Tack för ditt intresse att bli en del av vårt team. Vi annonserar lediga jobb på vår webbplats och på vår Linkedin. Du kan skicka in din ansökan enligt instruktionerna i annonsen. Vi ser fram emot att höra från dig! Önskar du skicka en spontanansökan?

 

maila oss

CNC operatör

 • Omfattning:
  Heltid, dagtid
 • Start:
  Omgående eller enligt överenskommelse
 • Anställningsform:
  Sex månaders provanställning och därefter möjlighet till tillsvidareansällning
 • Sista ansökningsdag:
  29 december 2023

Om tjänsten

Är du en erfaren CNC operatör som söker nya utmaningar inom ett framåtsträvande tillverkningsföretag? Hydralid, en ledande tillverkare av hydraulcylindrar, söker nu en kvalificerad CNC operatör för att förstärka vårt team.

 

Kvalifikationer:

 • Erfarenhet som CNC operatör, gärna med flera års erfarenhet.
 • Kunskap och erfarenhet av att arbeta med Okuma maskiner och ABB robotar är starkt meriterande.
 • Förmåga att hantera material vid automatiserade celler och utföra maskinställ vid sortbyte.
 • Kompetens inom programmering är önskvärd men inte ett krav.

 

Arbetsuppgifter:

 • Operera och övervaka CNC-maskiner.
 • Delta i materialhantering och sortbyte vid våra automatiserade celler.
 • Programmera och ställa in maskiner för olika produktionsserier.
 • Bidra till ständiga förbättringar av produktionsprocesserna.

 

 

Vi erbjuder:

 • En dynamisk arbetsmiljö med modern utrustning.
 • Möjlighet till professionell utveckling och fortbildning.
 • Ett engagerat och stöttande team.

 

Ansökan:

För mer information om tjänsten kontakta vår produktionschef, Henrik Blomqvist.

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till vår produktionschef, Henrik Blomqvist, henrik@hydralid.se. Ange ”CNC Operatör” i ämnesraden.

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan ansökningstiden löpt ut.

SE EN DE