Desktop movie
Mobile movie

Sustainable Innovation

Our vision is to become the best manufacturer of hydraulic cylinders in the world thanks to our sustainable production processes. Short lead times and peace of mind for our customers are the key principles guiding our day-to-day work.

 

ISO 9001 2015 RGB  AAA certifiering

Vattendrag i en skog
manniskor sitter i mote 1
man mater med intrument

Combining Innovation With Expertise

Determination is key to finding our solutions – we see setbacks as a chance to discover new opportunities.

YOUR HYDRAULIC CYLINDER MANUFACTURER

We are a company at the forefront. Our goal is to be responsible for the shortest lead times on the market. Today, we supply series-produced cylinders for all needs and areas. Everything from standard solutions to customized models in, for example, industry, forest machinery and vehicles.

gridpattern

We produce all kinds of hydraulic cylinder

From standard designs to the most advanced models – we have the cylinder for you

Built-in safety features for extra security and performance

Fully custom made to each customer’s needs and wishes

Contact us for more information

skipp button
skipp button

Spirit of innovation

Our power lies in the ability to transform skill and the spirit of innovation into high-quality hydraulic cylinders. Our flexibility and efficiency when it comes to production allow us to offer short delivery times.

FAQ
sjo vid skog
kollegor tittar pa komponent
kvinna star framfor robot med mobil

Sustainable production

We want to see a society in which we exist in balance with the resources available and where energy is renewable. We are proud to take responsibility for our hydraulic cylinders and we carry out quality assurance in several stages throughout the manufacturing process.

PRECISION THROUGH FOCUS ON THE DETAILS

Thanks to our efficient production process, we can produce and supply customer-unique hydraulic cylinders alongside our standard models, which range in diameter from 25 mm to 200 mm. Our capacity and delivery reliability means security for you as a customer.

gridpattern

Our team

Our talented employees work in close collaboration with our customers in order to understand what they need and develop customized solutions for product development and problem solving. Long-lasting relationships are built through good personal service and guidance, ensuring each customer’s needs are taken care of.

Contact us

grupp med glada medarbetare
Hydralid Logo symbol

Address

Änghagsgatan 13, SE-531 40, Lidköping

Hydralid Logo symbol

Visit us on

Linkedin
Filip Frojd

Filip Fröjd

CEO/Sales
Henrik Blomqvist

HENRIK BLOMQVIST

Head of production
Ewa Grahn

Ewa Grahn

Quality/Environment
Ida Roberthson Andersson

IDA ROBERTHSON Andersson

System Manager
Jan Manitski

JAN MANITSKI

Constructor
Mattias Helt

Mattias Helt

Purchase/Operational excellence
Kim Norgaard

KIM NÖRGAARD

Purchasing/Processing
Eva Appeltofft

Eva Appeltofft

Finance
Maria Frojd

Maria Fröjd

Marketing/Communications
Bernt Svensson

BERNT SVENSSON

Technology/Maintenance
Dennis Svensson

Dennis Svensson

Production Technologies
Filip Frojd

Filip Fröjd

CEO/Sales
Maria Frojd

Maria Fröjd

Marketing/Communications
Eva Appeltofft

Eva Appeltofft

Finance
Hydralid Logo symbol

Ewa Grahn

Ewa Grahn

Quality/Environment
Hydralid Logo symbol

Address

Änghagsgatan 13, 531 40 Lidköping
Sweden
Mattias Helt

Mattias Helt

Purchase/Operational excellence
Dennis Svensson

Dennis Svensson

Production Technologies
Jan Manitski

Jan Manitski

Designer
Kim Norgaard

Kim Nörgaard

Purchasing/Processing
Hydralid Logo symbol

Henrik Blomqvist

Henrik Blomqvist

Head of production
Bernt Svensson

Bernt Svensson

Technology/Maintenance
Ida Roberthson Andersson

Ida Roberthson Andersson

System Manager
Hydralid Logo symbol

kartpil 1
Änghagsgatan 13
531 40, Lidköping
Hydralid logo
Hydralid logo tagline
gridpattern
Hydralid: kommunens lok
Effektivitet möter skräddarsydd service för korta ledtider
En stark värdegrund för framgång
Kraftfull brandskyddsutbildning

Hydralid: kommunens lok

Vi är stolta att meddela att Hydralid har utsetts som ett av ”kommunens lok” av Sveriges största kreditupplysningsföretag, Upplysningscentralen (UC). Denna utnämning är resultatet av noggrann bedömning baserad på flera faktorer som ger en tydlig och objektiv bild av vår företagsutveckling.

Hydralid: En pålitlig företagspartner

UC har granskat företag utifrån kriterier som inkluderar en verksamhetstid på över 10 år och en godkänd riskklass, i vårt fall en riskklassificering på 3-5. Vidare har de även tagit hänsyn till antalet anställda, soliditet, tillgångar, EBITDA-marginal, omsättning och rangordnat företagen baserat på tillväxt inom respektive nyckeltal.

Hydralid AB har uppnått en position som ”kommunens lok”. Detta är ett erkännande för vårt engagemang och våra prestationer inom näringslivet. Vårt fokus på långsiktig hållbarhet, stark finansiell ställning och tillväxt i de granskade nyckeltalen har varit avgörande för vår inverkan i branschen.

En nyckel för framgång

Det är viktigt att understryka att utan ett dedikerat team, vars främsta fokus är på våra kunder, skulle ingenting vara möjligt. Vårt team utgör kärnan i vår förmåga att uppnå framgång och leverera värde till våra kunder. Deras engagemang är av grundläggande betydelse för vår förmåga att etablera oss som en pålitlig och hållbar aktör inom vår bransch.

För mer detaljerad information om UC:s rapport och rangordningen, uppmanar vi er att ta del av den fullständiga rapporten på UC:s plattform.

hydralid lok

Vill du höra hur Hydralid kan hjälpa ditt företag? Kontakta oss idag!

Effektivitet möter skräddarsydd service för korta ledtider

I dagens snabbrörliga och konkurrensutsatta marknad är korta ledtider en avgörande faktor för företag som strävar efter att möta kundernas behov på snabb leverans. För oss på Hydralid är flexibilitet och effektivitet grundläggande principer i vår strävan efter att erbjuda korta ledtider till våra kunder. I detta blogginlägg kommer vi att utforska hur vi utnyttjar flexibilitet och effektivitet i vår produktion för att erbjuda korta leveranser till våra kunder.

Flexibilitet och effektivitet som grundstenar

Hydralid har alltid haft som mål att vara en pålitlig och snabb leverantör av hydraulcylindrar. För att uppnå detta har vi fokuserat på att bygga upp en produktionsprocess som bygger på flexibilitet och effektivitet. Genom att vara flexibla kan vi snabbt anpassa oss till olika kundkrav och produktionsbehov. Vi har investerat i modern utrustning och teknik som möjliggör snabbare tillverkning och hög precision. Genom att optimera vår produktion kan vi hantera höga volymer samtidigt som vi bibehåller korta ledtider.

Kundanpassade lösningar

Vi förstår vikten av att erbjuda skräddarsydda lösningar till våra kunder. Genom att vara flexibla i vår produktion kan vi anpassa oss till olika specifikationer och behov. Vi har etablerat starka samarbeten med våra kunder och involverar dem tidigt i processen för att säkerställa att våra produkter uppfyller deras exakta krav och förväntningar.

DSF9832

DSF9826

Fördelar för våra kunder

Våra korta ledtider ger våra kunder flera fördelar. För det första minskar de ledtiden mellan beställning och leverans, vilket hjälper dem att effektivisera sin verksamhet och minska onödiga fördröjningar. För det andra ger korta ledtider våra kunder möjlighet att agera snabbt på marknadens förändringar och möta efterfrågan i realtid. Detta kan ge våra kunder en konkurrensfördel och öka deras kundnöjdhet.

 

På Hydralid strävar vi alltid efter att vara den bästa möjliga partner för våra kunder. Genom att utnyttja flexibilitet och effektivitet i vår produktion kan vi erbjuda korta ledtider och möta våra kunders behov på kort leverans. Vi är stolta över vår framgångsrika strategi och ser fram emot att fortsätta erbjuda högkvalitativa hydraulcylindrar inom korta tidsramar.

En stark värdegrund för framgång

Vi på Hydralid tror på betydelsen av en stark värdegrund för att skapa och upprätthålla framgång inom vår verksamhet som hydraulcylindertillverkare. I detta blogginlägg kommer vi att utforska våra tre pelare som utgör vår värdegrund: Grit, Team och Spirit of Innovation. Dessa principer driver oss framåt och hjälper oss att leverera högkvalitativa tekniska produkter till våra kunder. Genom att stämma av våra idéer och beslut mot värdeordens mening, vet vi att vi gör rätt.

Grit: Beslutsamhet och Möjligheter:

På Hydralid är beslutsamhet en central del av vår företagskultur. Vi ser motgångar som möjligheter att upptäcka nya vägar och lösningar, vilket har skapat en miljö där utmaningar möts med energi och ihärdighet. Det ger oss förmågan att övervinna hinder och fortsätta utvecklas som företag. Genom att ha ”grit” som en del av vår värdegrund inspirerar vi våra medarbetare att ge sitt bästa och att alltid sträva efter framgång.

Team: Trygghet och Gemenskap:

Vi tror på kraften i att arbeta som ett team och skapa en arbetsmiljö där trygghet och gemenskap är grundläggande. Genom att främja en stark laganda och öppet kommunikationsflöde skapar vi en kultur av samarbete och ömsesidigt stöd. Med en stark och sammansvetsad arbetsstyrka kan vi arbeta mot gemensamma mål och uppnå resultat som sträcker sig långt bortom individuella insatser. Tillsammans är vi starkare och skapar långsiktig framgång för vårt företag.

Spirit of Innovation: Kompetens och Förnyelseanda:

Innovation är en nyckelfaktor för framgång inom vår bransch, och vi på Hydralid har en stark ”spirit of innovation”. Vi omvandlar vår kompetens och förnyelseanda till tekniska produkter som sätter standarden på marknaden. Genom att vara öppna för nya idéer och tidigt kontinuerligt söka efter förbättringar och nyskapande lösningar kan vi möta våra kunders behov på bästa möjliga sätt.

DSF9966 Redigera

På Hydralid är vår värdegrund grundläggande för allt vi gör. Genom att omfamna beslutsamhet, främja teamarbete och odla en stark ”spirit of innovation” kan vi fortsätta leverera högkvalitativa hydraulcylindrar och bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Vi är stolta över vår värdegrund och ser fram emot att fortsätta vår resa mot framgång tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Kraftfull brandskyddsutbildning

Igår genomförde vi en brandskyddsutbildning tillsammans med våra medarbetare. Vi hade förmånen att ha det ansedda företaget Brandprojektering som ledde utbildningen, med Marcus Nilsson som kunnig och erfaren instruktör.

På Hydralid förstår vi den betydelsen av att erbjuda en säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Brandsäkerhet är ett ämne som förtjänar vår yttersta uppmärksamhet och noggrannhet, eftersom det inte bara skyddar oss utan också säkrar våra värdefulla tillgångar och verksamhet.

brandskyddsutbildning hydralid

Bild 4

Varför prioriterar vi intern utbildning? Här är några övertygande skäl:

Stärker medarbetarna

Genom att erbjuda interna utbildningssessioner som brandskyddsutbildningen ger vi våra medarbetare möjlighet att ta en aktiv roll i sin egen säkerhet. Genom att ge dem kunskap och färdigheter som behövs för att hantera brandincidenter, bygger vi självförtroende och främjar en känsla av ansvar inom hela organisationen.

Snabb respons

I händelse av en brandkatastrof är varje sekund viktig. Utbildningen säkerställer att våra anställda är förberedda att agera snabbt och effektivt, vilket minimerar potentiella skador och risker. Genom att utbilda oss om brandskydd, utrymningsförfaranden och korrekt användning av brandsläckare stärker vi vår totala förmåga att hantera nödsituationer.

Bygga en säkerhetskultur

Genom att investera i utbildningar likt denna främjar vi en kultur av säkerhet inom Hydralid. Genom att prioritera våra anställdas välbefinnande visar vi vårt åtagande för deras personliga och professionella utveckling. Utbildningarna lyfter fram vår strävan att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla.

Stort tack till Brandprojektering och Marcus Nilsson för deras expertis och engagerande utbildning. Deras kunskap och erfarenhet har berikat oss och vår förståelse för brandsäkerhet och förebyggande åtgärder.

Läs mer om Hydralid här. 

FAQ

Are you thinking about something in particular? Here we have gathered all the answers to the most common questions we receive.

PRODUCTS
What does Hydralid do?

Hydralid provides OEMs with high-quality hydraulic cylinders at short lead times and using cost-effective processes.

What size hydraulic cylinders do you produce?

In addition to our custom-made hydraulic cylinders, we also manufacture cylinders from 25 to 200 mm in diameter.

Do you offer custom-made hydraulic cylinders?

Yes, we specialise in manufacturing custom-made hydraulic cylinders. We work with our customers to understand their specific requirements and wishes, so that we can create a tailor-made cylinder perfect for their unique requirements

What is a hydraulic cylinder?

A hydraulic cylinder is a mechanical component used to convert hydraulic power into motion. It comprises a cylinder barrel, a piston driver and hydraulic fluid. As the fluid enters the cylinder, the piston driver is pushed forwards, creating a linear movement. Hydraulic cylinders are commonly used in industrial applications to produce powerful yet precision-controlled movement.

What lead times can you offer?

Our standard lead time is four weeks.

Do you make individual cylinders?

No, we only offer batch production.

SUPPORT
Who should I contact if I’m interested in purchasing your products?

You can get in touch by sending us an email or giving us a call in the first instance, if you are interested in buying our products.

Contact

Will I have a dedicated salesperson?

Yes, we assign each customer a dedicated salesperson who will help you through the entire process, from initial query to delivery.

What do you mean by sustainable production?

By sustainable production we mean that we aim for sustainable decisions at all stages of our operations, from investments to purchasing and production. This includes reducing our impact on the environment, working to promote social responsibility and having a positive impact on society.

SERVICE
Do you repair cylinders?

No, we only manufacture new hydraulic cylinders. We produce high-quality hydraulic cylinders based on our customers’ specific needs, but we do not carry out repairs to existing cylinders.

APPLY FOR A JOB
I’d like to join your team, how do I apply?

Thank you for your interest in becoming part of our team. We advertise vacant positions on our website and on our LinkedIn page. Each job advertisement includes details of how to apply. We look forward to hearing from you! Would you like to send an open application?

 

Email us

SE EN DE