Hydralid: kommunens lok

Vi är stolta att meddela att Hydralid har utsetts som ett av ”kommunens lok” av Sveriges största kreditupplysningsföretag, Upplysningscentralen (UC). Denna utnämning är resultatet av noggrann bedömning baserad på flera faktorer som ger en tydlig och objektiv bild av vår företagsutveckling.

Hydralid: En pålitlig företagspartner

UC har granskat företag utifrån kriterier som inkluderar en verksamhetstid på över 10 år och en godkänd riskklass, i vårt fall en riskklassificering på 3-5. Vidare har de även tagit hänsyn till antalet anställda, soliditet, tillgångar, EBITDA-marginal, omsättning och rangordnat företagen baserat på tillväxt inom respektive nyckeltal.

Hydralid AB har uppnått en position som ”kommunens lok”. Detta är ett erkännande för vårt engagemang och våra prestationer inom näringslivet. Vårt fokus på långsiktig hållbarhet, stark finansiell ställning och tillväxt i de granskade nyckeltalen har varit avgörande för vår inverkan i branschen.

En nyckel för framgång

Det är viktigt att understryka att utan ett dedikerat team, vars främsta fokus är på våra kunder, skulle ingenting vara möjligt. Vårt team utgör kärnan i vår förmåga att uppnå framgång och leverera värde till våra kunder. Deras engagemang är av grundläggande betydelse för vår förmåga att etablera oss som en pålitlig och hållbar aktör inom vår bransch.

För mer detaljerad information om UC:s rapport och rangordningen, uppmanar vi er att ta del av den fullständiga rapporten på UC:s plattform.

hydralid lok

Vill du höra hur Hydralid kan hjälpa ditt företag? Kontakta oss idag!