Broschyr som beskriver Hydralids vision

Nytt utseende, samma mål

Det finns flera anledningar till att Hydralid förändrat sitt utseende. Under året har vi arbetat med vårt varumärke genom att ta fram en ny grafisk profil för Hydralid.

Det finns flera faktorer till varför vi gjort detta:
• Vi vill fastställa vilka vi är, vart vi vill och hur vi ska ta oss dit.
• För att vårt varumärkes visuella uttryck ska gå hand i hand med våra värderingar och affärsmässiga mål.
• Genom att skapa ett visuellt uttryck kan vi säkerställa att Hydralid upplevs på det sätt som vi vill förmedla.
• Genom att sätta ord, färg och form på vilka vi är, har vi möjlighet att stärka vårt varumärke ytterligare både internt och externt.

Som företag letar vi alltid efter sätt att förbättra vårt varumärke och få bättre kontakt med vår publik.